TYÖHYVINVOINTI

”Ihmisen vapaus ei ole vapautta olosuhteista vaan vapautta valita oma suhtautumisensa niihin olosuhteisiin, joihin hän kulloinkin joutuu.” – Viktor Frankl

Minkälaisia työelämätaitoja tarvitaan tulevaisuuden yhä vähemmän aikaan ja paikkaan sidotussa työssä? Minkälaiset arvot ohjaavat työskentelyämme?

Inhimillinen eli henkilöihin sitoutunut pääoma on tulevaisuuden organisaatioiden menestyksen keskeinen piirre. Suurin osa yrityksen liiketoiminnallisesta arvosta perustuu ihmisiin ja heidän osaamiseensa. Mikä motivoi ja sitouttaa tätä pääomaa, ylläpitää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa työhyvinvointia?

”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.” www.story.fi

Logoterapian voimavarasuuntautunut, arvo- ja tarkoituskeskeinen ajattelu kohtaa työnohjauksessa ainutlaatuisen ja keskeneräisen, jatkuvasti oppivan ihmisen. Työnohjaajana tuen ohjattavien kehitystä ja kasvua heidän tarpeistaan lähtien, huomioiden myös taustaorganisaation tavoitteet työnohjaukselle.

Työnohjaus on luottamuksellinen ja tavoitteellinen oppimisprosessi, uuden oppimista vanhan rinnalle ja tilalle. Se on ammatilliseen kasvuun saattamista sekä ammatti-identiteetin vahvistamista. Työnohjaus on yhteinen ei-tietämisen ja ihmettelyn tila. Se on kyseenalaistamista, kannanottoa omiin tunteisiin, vastuun ymmärtämistä omista päätöksistä ja toiminnasta kaikissa tilanteissa.

Työnohjaaja auttaa ohjattavia tiedostamaan omaa toimintaansa.Ymmärryksen ja merkityksen syntyminen on vuorovaikutuksellinen prosessi. Dialoginen ihmettely muuttuu reflektion eli yhteisen pohdiskelun kautta oppimiseksi, uusiksi tavoiksi ajatella ja toimia, työhyvinvointia lisääviksi voimavaroiksi. Opimme niin kauan, kuin jaksamme ihmetellä ja kysyä.

Logoterapian peruskäsitteet ihmiskäsitys, arvot ja asennoituminen sekä vapaus ja vastuu eletään näkyviksi kaikessa toiminnassamme ja työrooleissamme perustehtävän äärellä. Mikä on henkilökohtainen ja koko työyhteisön näkemys ihmisyydestä? Mitkä ovat työyhteisömme arvot ja miten ne näkyvät päivittäisessä arjessa? Voinko näkökulmaa laajentamalla vaikuttaa myös asennoitumiseeni ja sen myötä vuorovaikutukseen? Ymmärränkö omat valinnan mahdollisuuteni ja vastuuni kokonaisuudessa?

Logoterapia on motivaatioteoria. Miksi teen tätä työtä? Meitä motivoi ymmärrys tekemämme työn tarkoituksesta ja merkityksestä muille ihmisille. Meitä haastaa organisaatiokulttuurin näkymätön ja tiedostamaton. Miten ne vaikuttavat tarkoitukseen ja merkitykseen, motivaatioon?

Logoterapeuttinen työnohjaus toimii työhyvinvoinnin tukemisen ja vahvistamisen kautta erityisen hyvin ennaltaehkäisevänä toimintana, ennen haastavien tilanteiden syntymistä. Työnohjaus on toimiva mahdollisuus mm. organisaation muutostilanteissa, organisaatiokulttuurin yhtenäistämisessä, roolien ja toimintamallien selkiyttämisessä sekä työyhteisön konfliktien ja haastavien tilanteiden käsittelyssä ennen niiden kriisiytymistä.

Tärkein työskentelymuotoni sekä työnohjauksessa että valmennuksessa on dialoginen reflektointi, kysymykset ja yhteinen ihmettely. Luonnon hyvinvointivaikutuksia löydämme yhteisillä ohjauskävelyillä luonnossa. Mielen ja kehon hyvinvointia lisäävät Metsämieli –menetelmän harjoitteet ovat käytössä mahdollisuuksien mukaan vähintään mielikuvatasolla. Toiminnallisia menetelmiä käytän tilanteen mukaan. Yhteiseen työskentelyyn kuuluu koko prosessin ajan yhteinen arviointi ja toiminnan suuntaaminen tarpeiden mukaan.

Työhyvinvoinnin palvelut

Yksilötyönohjaus, esimiesten työnohjaus, ryhmätyönohjaus ja työyhteisön työnohjaus

Työelämävalmennus
on koko organisaation, työyhteisön sekä oman työn ja toiminnan suunnittelua, kehittämistä ja käytäntöön viemistä. Tavoitteena on yhteinen oppiminen ja sen myötä muutos organisaation, työyhteisön sekä yksittäisen työntekijän toiminnassa. Työelämävalmentajana toimin uutta luovana mentorina ja yhteistyötä vahvistavana fasilitaattorina. Kesto vaihtelee tarpeen mukaan.

Työyhteisön kehittämisen
tarkoituksena on muutos, mikä on aina mahdollisuus. Muutosahdistuksessa on usein kysymys tietämättömyydestä uuden edessä. Muutoksen hyväksyminen laajentaa näkökulmaa ja avaa mahdollisuuksia vahvistaa omaa toimijuutta uuden edessä. Muutoksen hallinnan tunnetta vahvistaa kyky nähdä uudet haasteet mahdollisuuksina, ymmärtää oman kokoinen vastuullinen paikkansa ja luottaa yhteiseen oppimis- ja kehittymisprosessiin.

Koulutukset ja luennot
tarpeiden ja toiveiden mukaan, esim. työelämän muutoksiin, työhyvinvointiin, työelämätaitoihin sekä johtamiseen ja esimiestyöhön liittyen.

www.story.fi

Kysy lisää ja pyydä tarjous
Päivi Raikaslehto

Sosionomi (YAMK)

Logoterapeuttinen työnohjaaja ja työelämävalmentaja LTI®STOry

Logoterapeutti LIF®Logotherapeut FLP Europa®

Metsämieliohjaaja

Ota yhteyttä

040 7686 150

paivi@raikaslehto.com

Y-tunnus 2796156-5

Seuraa facebookissa
Seuraa LinkedInissa
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google