Arvojen tarkastelu
**
Uusi näkökulma 
**
Oivallus
**
Hyväksyminen
** 
Asennoitumisen muutos
**
Toimintatavan muutos
**
Hyvinvoinnin lisääntyminen


-Päivi Raikaslehto

Tiedätkö, että näkökulmaa laajentamalla tai muuttamalla voit löytää elämääsi uusia mahdollisuuksia? Kaipaatko elämääsi muutosta? Onko yrityksessäsi tarvetta uusiutumiselle? Haluatko pohtia oman työsi tai työyhteisösi perustehtävää, tarkoitusta tai arvoja?

Lähde kanssani etsimään uusia näkökulmia, saamaan oivalluksia ja hyväksymisen kautta muuttamaan asennoitumista. Apuna matkalla arvo- ja tarkoituskeskeinen logoterapia. Tuloksena huomaat toimintatapojen muuttuneen, arjen sujuvan ja hyvinvoinnin lisääntyneen.

Olet myös kuullut luonnon hyvinvointivaikutuksista, ehkä kokenutkin niitä. Kaikkea edellä mainittua voi tehdä myös luonnossa tai luonto-mielikuvaharjoituksina sisätiloissa. Metsämieliohjaajana vien Sinut metsiin, poluille tai saariston kallioille rentoutumaan, hiljentymään, työskentelemään.

Kiinnostaako, tulen mielelläni kertomaan lisää? Olen tarkoituksia etsivä ja utelias elämän oppija. Nyt neljännellä työurallani eli logoterapeuttinen työnohjaaja ja työelämävalmentaja sekä metsämieliohjaaja.

Jokinen päivä on uusi mahdollisuus, kunhan vain sen oivallat!

Logoterapia

Tarkoituksia löytämässä

Jokaisella meistä on tarve kokea elämämme mielekkäänä ja merkityksellisenä, olla joku jollekin. Tarkoituksen löytäminen lisää voimavarojamme tässä hetkessä ja kirkastaa tulevaisuuden mahdollisuuksiamme.

Professori Viktor Franklin luoma ja kehittämä Logoterapia on voimavarasuuntautunut sekä arvo- ja tarkoituskeskeinen lähestymistapa, joka voidaan määritellä myös elämänmyönteiseksi kiitollisuuden ja toivon psykologiaksi. Jokaisella ihmisellä on aina voimavaroja, mahdollisuuksia ja toivoa, jotka saadaan tietoisiksi näkökulmia vaihtamalla.

Sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn soveltuva logoterapeuttinen työote korostaa elämän merkityksellisyyttä ja tarkoituksellisuutta. Toivoa ja tukea antavana se sopii erityisesti ennaltaehkäisevään työhön, oman elämänsuunnan pohdintaan ja elämänlaadun parantamiseen.

www.logoterapia.fi

Lue lisää

Työhyvinvointi

TYÖnILOA JA Innostusta

Me kaikki etsimme hyvinvointia ja voimavaroja työelämän haasteisiin. Mikä tuo tarkoitusta ja innostusta työhön?Työhyvinvointi rakentuu monista elementeistä ja siihen vaikuttavat useat tekijät. Työyhteisön hyvinvointi ja yhteistyökyky vaikuttavat sekä oman että työyhteisön työn sujuvuuteen ja tämän kautta myös asiakaskokemukseen ja työn tuottavuuteen.

Työnohjaus on turvallinen ja luottamuksellinen tila käsitellä kaikkia työhön ja työn tekemiseen liittyviä elementtejä sekä yhdessä työyhteisön kesken että kahden kesken työnohjaajan kanssa. Se on keino tarkastella yhteistä työtä ja rakentaa työskentelykulttuuri avoimen sallivaksi, arvostavaksi ja osallistavaksi. 

Logoterapeuttinen työnohjaus on oman ja työyhteisön työn tarkoituksen ja merkityksen pohdintaa työmotivaation löytämiseksi. Se auttaa omien arvojen tiedostamista ja tarkoitukselliseksi todeksi elämistä.  Logoterapeuttinen työnohjaus auttaa oivaltamaan vastuunsa ja vaikutusmahdollisuutensa sekä myös sen, mihin ei voi vaikuttaa mutta voi valita asennoitumisensa. Asennoitumisen muutos löytyy vain oivalluksen ja hyväksymisen kautta.

www.story.fi

Lue lisää

Luontohyvinvointi

Lähdetään luontoon

”Musta tuntuu”, että luonnossa on hyvä olla, ihan minkälaisessa luonnossa tahansa. Tutkimusten mukaan jo 10 minuutin oleskelu luonnossa laskee automaattisesti hengitystiheyttä ja sydämen sykettä sekä verenpainetta ja vähentää stressihormoneita. Tämän rauhoittumisen äärellä on helppo pysähtyä hetkeksi tunnistamaan omia tunteita ja ajatuksia ja pohtimaan omaa hyvinvointia.

Tove-koirani, vanha rouva jo, opetti luonnonantimien keräilijäkulkijalle jokapäiväisen metsäilyn. Vuodenajasta ja säästä riippumatta lähdemme. Vauhdin määrittelee oman pohdiskelun ja luonnosta kerättävän määrä.

Sirpa Arvosen kehittämän, omiin kokemuksiin ja tutkittuun tietoon perustuvan Metsämieli –menetelmän harjoitteiden tavoitteena on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen luonnon hyvinvointivaikutusten avulla. Metsämieli-menetelmä sisältää yli 150 hyvinvointi- ja liikuntaharjoitetta, joita on helppo soveltaa sekä omaan arkeen että ohjatussa ryhmässä kahden kesken, kaveriporukalla, asiakas- ja työhyvinvointitoimintana sekä osana työnohjausta.

Menetelmä toimii myös mielikuvatyöskentelynä sisätiloissa.

www.metsamieli.fi

Lue lisää

Minä

Tarina tarkoitusten löytämisestä, oivaltamisesta ja valinnoista

Elämäni kypsässä vaiheessa etsin tarkoitustani ja paikkaani työelämässä. Takana kohtaamisia erilaisten asiakasryhmien parissa eri tehtävissä, perustyöstä toiminnan johtamiseen. Paljon annettavaa toisille, minkä polun valinta mahdollistaa elämänkokemukseni ja osaamiseni jakamisen niistä hyötyville?

Tässä elämän siirtymävaiheessa löysin logoterapian tarkoituskeskeisen ajattelun. Tutustumiskäynti opintoihin venyi yli neljään vuoteen, tuloksena logoterapeutin pätevyys. Ennen valmistumista tartuin seuraavaan mahdollisuuteen ja suoritin Logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan opinnot.

Tarkoituksellista oli myös se, että löysin sattumalta pieneltä sivupolulta Metsämieli-menetelmän, jonka heti koin omakseni. Ymmärsin, että olen löytänyt keinon jakaa rakastamani luonnon tarjoamaa hyvää kaikille kanssaeläjille.

Mielenkiintoisten valintojen jälkeen kuljen nyt tarkoituksellista polkua logoterapeuttina ja työnohjaajana. Tarjoan kanssakulkijoille työnohjauspalveluita, työelämävalmennusta ja koulutuksia sekä keskusteluapua haastavissa elämäntilanteissa. Työskentelyni taustalla on vahvana logoterapian voimavarasuuntautunut, tarkoitus- ja arvokeskeinen ajattelu. Metsämieli-menetelmä harjoitteineen kulkee mukana läpi koko toimintani, myös itsenäisinä tapahtumina. Tuloksena herkullinen yhdistelmä elämänmyönteistä asennoitumista, työhyvinvointia ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia.

Uusia polkuristeyksiä ja valintoja on näköpiirissä. Mitä valitsen?
Mitä Sinä valitset?

-Päivi Raikaslehto

Päivi Raikaslehto

Sosionomi (YAMK)

Logoterapeuttinen työnohjaaja ja työelämävalmentaja LTI®STOry

Logoterapeutti LIF®Logotherapeut FLP Europa®

Metsämieliohjaaja

Ota yhteyttä

040 7686 150

paivi@raikaslehto.com

Y-tunnus 2796156-5

Seuraa facebookissa
Seuraa LinkedInissa
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google